Bilişim Danışmanlığı
baslik

Bilişim danışmanı,kurumsal anlamda düşünülürse bilişim sektöründe teknolojik bütün imkanların, yeni uygulanabilir ve performansı,verimliliği artıran  teknolojilerin kurumsal müşteriye güncellenerek çözümler sunulması  denebilir.
Bu kapsamda, bilişim danışmanın rolleri;
-          -Bilgi
-          -İstek
-          -Beceri
-          -Uygulama
Bu roller bir araya geldiğinde başarı kaçınılmazdır.


Bilişim Danışmanı seçiminde cevap aranması gereken sorular
-Firma sektörümüz hakkında bilgiye sahip mi?
-Daha önce bu alanda hizmet vermiş mi?
- Uzman kadroya sahip mi?
- Ön araştrmalar yaparak,raporlar ve cizelgeler dahilinde bize sunabiliyor mu?
-Şirketimiz adına bize ne gibi katkılar sağlayacak?
gibi sorulara cevap aramalıdır.Bilişim sektöründe danışmanlık önemli bir konudur.
Her firma bunu göz önüne alamaz.Danışmanlık,firmaya bildiklerini değil bilmedikleri öğretmek içindir